Elke donderdag een beetje vreugde in je inbox. Om je op te vrolijken. Om te merken dat je niet alleen bent. Om je verbonden te laten voelen. Inschrijven!

Onbeschrijflijk eenvoudig | Indescribably simple

It doesn't work, Captain

For the English version of the text scroll down

Onbeschrijflijk ingewikkeld simpel

Plaatjes werken. Dat hoef je niet te geloven, we gaan het bewijzen.

Schroef beugel aan plank 

Stap 8.Er zijn drie soorten schroefjes met een kruiskop. Twee daarvan lijken erg op elkaar (die hebben een schroefdraad over hun hele lengte, die andere heeft halverwege een glad stukje, maar die heb je – als het goed is – bij stap 3 al gebruikt).

Van die twee soorten schroefjes heb je de langstenodig. 

Neem één van de planken met 18 gaatjes. Het gaat nu om de gaatjes aan de kant met dat richeltje. Dat moet trouwens boven. En de gaatjes die je nu moet hebben zijn die links en rechts van de twee gaatjes in het midden. Ongeveer 5 centimeter van de hoek. Daar ga je met dat lange kruiskopschroefje een beugeltje op schroeven. De lange kant van het beugeltje moet tegen de plank aan, en de korte kant moet dan rechtop staan, aan de zijkant van de plank. Dus niet ondersteboven of achterstevoren! Voordat je gaat schroeven, moet je een ringetje om de schroefdraad doen, zodat het ringetje straks tussen de schroefkop en de beugel komt te zitten.

Nu kun je de beugels vastschroeven. Eén links, en één rechts. 

Zo kan het ook

Ikea picture

Ja, zeg!

Nu denk je: oké, dat geldt misschien voor montagehandleidingen, maar een bedrijf, dát is andere koek! Dan heb je het niet over schroefjes en moertjes, maar over abstracte dingen als visie, samenwerking, ontwikkeling en motivatie!

Nou, dan doen we het nog eens

In ons bedrijf is een eilandjescultuur ontstaan. Mensen van verschillende afdelingen werken niet mét maar lángs elkaar. De verbinding ontbreekt, het gevoel van ‘wij zijn samen het bedrijf’ is verwaterd. Als mensen vinden dat het werk op hún eilandje klaar is, kijken ze niet wat er verder mee gebeurt. Of er aansluiting is. Dat betekent dat er veel energie verloren gaat en iedereen het gemeenschappelijke doel uit het oog verliest. Dat kan anders. Bruggen slaan, samenwerken, ons weer met ons allen verantwoordelijk voelen voor elkaar en voor OnsBedrijf B.V.

Zie je wel?

Gecompliceerde instructiesBusiness simpleBeeldende uitleg eilandjes cultuur

And now in English!

Indescribably difficult simple

Pictures are effective. You don’t have to believe me, I will prove it.

Attach brace to shelf

Step 8.There are three kinds of cross-headed screws. Two of these are very much alike (their thread runs along their entire length, the other one has a smooth surface half way, but anyway: you’ve used that one in step 3 – or you should have).

Of those two kinds of screws you need the longestone.

Take one of the shelves with 18 holes in it. Now concentrate on the holes on the side with the funny ridge. The ridge should be turned upwards, by the way. The holes you need are the ones to the left and right of the double hole in the middle. About two inches from the corners. You are going to attach a brace to the shelve, using the cross-headed screw you selected. 

The long edge of the brace should be fixed to the shelve, the short edge should point upwards from the edge. Be sure to turn the brace right side up and front! Before fastening the screw, push a flange over the thread. The flange is meant to end up between the head of the screw and the brace.

Now attach the braces by fastening the screws: one on the left and one on the right.

Attach brace to shelf: short, simple and clear 

Ikea picture

Now that’s not fair!

I know what you are thinking: okay, this may work for assembly instructions, but a company is something else entirely! No talk about nuts and bolts, this is all about abstract concepts like vision, cooperation, development and motivation!

Okay, here goes

Our company has become an archipelago: a bunch of islands. People in different departments don’t work withone another, but withouteach other. They are no longer connected. The feeling that ‘together we are the company’ is watered down. When employees think the work on their island is done, they don’t care what happens next: whether it is picked up and processed further on the next island or not. The result: loss of energy, loss of a common goal. But there’s another way: building bridges, working together, feeling responsible for each other and for OurCompany Ltd.

And again: short, simple and clear!

Complicated instructionsBusiness simpleImage about change in culture


Gratis E-book

5 manieren om je boodschap beter over te brengen

Een e-book vol tips voor visuele communicatie die je meteen kunt toepassen. Je leert:
  • 5 manieren om visueel je boodschap over te brengen.
  • Ook wanneer je welke manier (niet) moet kiezen.
  • En zeker ook wat belangrijk is als je iemand wilt inhuren.
Terug naar strips