Elke donderdag een beetje vreugde in je inbox. Om je op te vrolijken. Om te merken dat je niet alleen bent. Om je verbonden te laten voelen. Inschrijven!

Angst is de pest voor creativiteit | Fear kills creativity

Cartoon fear kills creativity

No worries

Er zijn van die dingen in je leven die al je energie opslorpen. Je tobt en piekert, en je komt nergens toe. Je maakt je zorgen. Over de politiek. Over je puberende kinderen. Over je bozige baas. 

Bozige baas

Laten we de BB maar eens als voorbeeld nemen. Iedereen kent hem. De control freak die maar één doel in het leven lijkt te hebben: iemand betrappen op een fout! En het rare is, de BB doet dat waarschijnlijk niet eens om mensen het leven zuur te maken. Hij/zij denkt gewoon dat het bedrijf goed loopt als niemand fouten maakt.

Angst

Maar dat is niet zo. Mensen met een BB worden bang. Omdat ze geen fouten ‘mogen’ maken, durven ze eigenlijk niet meer te werken. Ze kruipen in hun schulp. Hun gevoel van vrijheid is weg. Hun creativiteit is de hort op. En dat is héél slecht voor het bedrijf, voor henzelf, voor hun gezin en  hun vrienden.

Lach erom!

De oplossing? Humor! Met humor lach je je problemen niet weg, maar je laat wel zien dat je sterk bent. Dat je moedig bent. Dat je niet ín, maar úít je schulp kruipt. Dat je (weer) open en creatief durft te zijn. 

Cartoons

En dat is precies wat ik met mijn werk probeer te bereiken. Ik laat mensen lachen om de dingen/mensen/situaties waar ze bang voor zijn. En dat doe ik vooral met korreltjes zout. Het is fijn om te weten dat je BB ook best komische kanten heeft, maar vlak jezelf niet uit! Wie om zichzelf kan lachen is misschien wel het sterkste van allemaal.

Werkt het altijd?

Je hebt intussen al minstens drie keer gedacht: dat zeg je nou wel, maar er kunnen dingen gebeuren waar je écht niet om kan lachen! Ja, dat lijkt zo. Zeker als ze nog vers in je geheugen en je gevoel liggen. Maar hoe raar het ook klinkt, het ís mogelijk om (ooit) weer een lichtstraal in je leven toe te laten. Want échte humor werkt helend en bevrijdend.

Interessant artikel lezen hierover?

Fear kills creativity
Blije baas - Cheerful boss

And now in English!

Fear kills creativity

There are things in life that gobble up all your energy. You brood and fret, and you get nothing done. You worry. About politics. About your children hitting puberty. About your grumpy boss.

Grumpy boss

Let’s take your GB as an example. Everybody knows him/her. The control freak who seems to have only one goal in life: finding fault with others. And the funny thing is, the GB is not doing that in order to make people’s life miserable. He or she just assumes the company will thrive if nobody does anything wrong.

Fear

But that’s not true. People with a GB get frightened. Because they are not ‘allowed’ to make mistakes, they may actually get afraid to do anything at all. They curl up in a ball. Their sense of security is gone. Their creativity is lost. And that’s extremely bad for the company.

The fact that the GB is grumpy, may be part of the corporate culture, the ‘personality’ of the company. Maybe the GB has his own GB to reckon with. Or maybe nobody notices he is suffocating his employees instead of trusting and supporting them.

There is a great article about this in Psychology Today.

GB turns into GB

The solution? Humour! If a ‘grouchy’ company dares to hold a mirror to itself and have a hearty laugh, its culture may change. From fearful to gutsy. From hemmed to liberated. And that will affect all employees. Even the Grumpy Boss, who may surprisingly turn into a Groovy Boss instead.

Cartoons

I’m always thrilled when a consultant or communication agency asks me to help improve a company’s working atmosphere and culture. I love to use my cartoons to make people laugh at the things/people/situations they are afraid of, using lots of grains of salt. It’s nice for a company to know that it has its funny sides. Because whoever can laugh at themselves has strength.

Humour can heal you and set you free.

Fear kills creativity
Blije baas - Cheerful boss

Gratis E-book

5 manieren om je boodschap beter over te brengen

Een e-book vol tips voor visuele communicatie die je meteen kunt toepassen. Je leert:
  • 5 manieren om visueel je boodschap over te brengen.
  • Ook wanneer je welke manier (niet) moet kiezen.
  • En zeker ook wat belangrijk is als je iemand wilt inhuren.
Terug naar strips