Elke donderdag een beetje vreugde in je inbox. Om je op te vrolijken. Om te merken dat je niet alleen bent. Om je verbonden te laten voelen. Inschrijven!

Lachend leren | Learn with a laugh

Learn while laughing

Scroll down for this blog in English

Welke gebeurtenissen zal je nooit vergeten? Welke beelden staan voor eeuwig op je netvlies gebrand? Welke films of boeken kun je nog steeds navertellen? Precies: de gebeurtenissen, beelden, films en boeken die je hebben geraakt. Die emoties bij je hebben opgewekt.

Lachen of huilen

Het is al heel lang bekend dat leren-met-emoties het beste werkt. Grappige ezelsbruggetjes onthoud je beter dan saaie. Die keer dat oom Jaap uitgleed en ondersteboven in de verjaardagstaart belandde vergeet je nóóit! Lachen is een fantastische leermeester! Maar alle andere emoties werken ook. Weet je nog waar je was toen je zo ontzettend schrok van die grote spin? En weet je wat je aan het doen was toen je je been brak? Je bent op zoveel plaatsen geweest en je hebt zoveel dingen gedaan, maar door de schrik en de pijn heb je déze twee situaties in je geheugen opgeslagen.

Lachen is beter

Maar hoewel alleemoties ervoor zorgen dat je dingen beter onthoudt, werken prettige emoties het beste. Want als een herinnering je angst, afschuw of spijt bezorgt, zal je hem proberen weg te duwen. Heb je op school gymnastiek gehad van een draak van een leraar? Dan vergeet je dat waarschijnlijk nooit meer… en heb je je leven lang een hekel aan sporten. Het gaat er dus niet alleen om dat je dingen onthoudt, maar ook dat je er graag aan terugdenkt. Dat je er iets mee doet.

Veranderingen

Een plek waar altijd veel te leren valt, is het werk. Vooral als er dingen veranderen. Reorganisaties, een nieuwe directeur, nieuwe software, nieuwe regels… Situaties waarin je veel moet leren, maar die ook dikwijls stress, angst en onzekerheid geven. Niet de fijnste en handigste manier om iets zó in je geheugen op te slaan dat je het met plezier in de praktijk brengt.

Dat kan beter!

In mijn vorige blog vertelde ik dat angst en humor twee tegengestelde krachten zijn. En dat geldt ook als je iets nieuws moet leren. Ook bij angst voor het onbekende, of angst dat iets je niet zal lukken, werkt een lach bevrijdend. Gelukkig kan ik je helpen de humor van de situatie in te zien. En als je eenmaal schuddebuikend hebt gelachen om mijn cartoons, zul je je de dingen met plezier herinneren én beter toepassen.

Learn while laughing

And now in English!

Learn while laughing

What experiences will stay with you forever? What images are still vivid in your mind? What films and books are still part of your repertoire? Exactly: the experiences, images, films and books that touched you. That triggered emotions in your soul.

Laughing or crying

It’s a fact long known that learning with the help of emotions has the best result. Funny mnemonics work better than boring ones. And will you ever forget the day when uncle Harry slipped and landed face first in the birthday cake? Laughing is a fist class teacher. But all other emotions work, too. Remember where you were when you were frightened by that enormous spider? And do you still know what you were doing when you broke your leg? You have visited so many places and you have done so many things, but shock and pain stuck those two experiences in your memory.

Laughing is the better choice

But although allemotions boost your memory, pleasant emotions work best. If a memory gives you feelings of fear, disgust or regret, you will try to avoid it. Was your gym teacher a tyrant? You will probably never forget… and hate physical activity for the rest of your life. It’s not all about remembering things, it’s about remembering them with pleasure. And acting on them.

Changes

Work is a place where there’s much to learn. Especially when things change. Reorganizations, a new director, new software, new rules… Situations that compel you to learn, but often generate stress, fear and uncertainty. Not the most enjoyable and effective way to store information in such a way that you will put it into practice with pleasure.

Make it better!

In my previous blog I stated that fear and humor are opposite forces. And this fact also applies when you have to learn something new. When you have a fear of the unknown or of failure, a laugh has the power to free you. Luckily I can help you to see the humor of the situation. And once you have experienced a good belly laugh at my cartoons, you will remember the new bits of information with pleasure andwill put them into practice.

Learn while laughing


Gratis E-book

5 manieren om je boodschap beter over te brengen

Een e-book vol tips voor visuele communicatie die je meteen kunt toepassen. Je leert:
  • 5 manieren om visueel je boodschap over te brengen.
  • Ook wanneer je welke manier (niet) moet kiezen.
  • En zeker ook wat belangrijk is als je iemand wilt inhuren.
Terug naar strips