Mooi van binnen | Beautiful on the inside

Cartoon Beautiful on the inside

Binnenstebuiten 

(Bijna) iedereen is het erover eens: ware schoonheid zit van binnen. Maar als character designer heb je daar niet veel aan. Ik zal het met de buitenkant moeten doen. Maar hoe laat ik aan de buitenkant zien of iemand* wijs, ondeugend of sympathiek is?

*   Die iemand hoeft niet altijd een mens te zijn. Het kan ook om een dier, een plant of een alien gaan. Of zelfs een voorwerp dat ik leven heb ingeblazen. Voor het gemak spreek ik over ‘karakter’, ‘iemand’ en ‘hem’.
Doctor looks at your inside

Bui of karakter

Je kunt (bijvoorbeeld) een boze bui hebben, of een bozig karakter. Dat is niet hetzelfde. Daarom moet je aan alle details aandacht schenken.

Iemand met een boze bui kan zijn vuisten ballen, stampvoeten, boos kijken en een donderwolkje boven zijn hoofd hebben. Maar iemand met een bozig karakter zal waarschijnlijk ook fronsrimpels in zijn voorhoofd hebben en diepe groeven van de neusvleugels naar de mondhoeken. Die zijn er door de jaren ingesleten.
Boze bui of een boos karakter

Houding

De houding is minstens even belangrijk als de gezichtsuitdrukking. Want zelfs als je het gezicht níét ziet, spreekt de rest van het lichaam boekdelen. Of iemand moedeloos en verslagen richting de horizon sloft of uitgelaten en hoopvol op weg gaat naar nieuwe verten, je ziet het metéén!

Ik vraag mijzelf dus altijd af: Wat doet mijn karakter? Hoe staat hij? Legt hij iets uit? Vindt hij dat leuk? Heeft hij energie?
Houdingen geven informatie - Posture gives information

Herkenbaarheid

Ten slotte moet een karakter herkenbaar zijn. Bijvoorbeeld omdat je een persoon of bedrijf wilt neerzetten. Want vergis je niet: ook bedrijven hebben persoonlijkheden, en zijn (dus) uit te beelden als karakter.

Als het bijvoorbeeld om een bedrijf, een team of een afdeling gaat, moet ik eerst even goed nadenken. Draagt hij een pak en een stropdas? En zit die stropdas netjes of is hij losgetrokken? Of draagt hij een T-shirt en een spijkerbroek? Zit zijn haar netjes of nonchalant? Is hij resoluut? Sympathiek?

En als finishing touch kan ik dan ook nog de kleuren van de huisstijl gebruiken. Dan is het plaatje echt áf.
Different faces for Marijke

And now in English!

Inside out

(Almost) everybody agrees: beauty is what’s on the inside. That’s bad news for a character designer. I have to make do with the outside. But how do I show whether somebody* is wise, mischievous or sympathetic?

 *   This character can be anything: a human being, an animal, a plant or an alien. It even may be an object I want to beathe life into. For convenience 
Doctor is checking out your inside

Mood or personality

One can be in an angry mood, or have an angry personality. There is a difference. That’s why I have to consider every detail. Somebody having a fit of anger may clench his fists, stamp his feet, look sour, and have an thundercloud hanging over his head. But somebody with an angry disposition probably has a permanent frown and deep wrinkles from his nostrils to the corners of his mouth. Those were etched in over the years.
Difference between mood or personality

Posture

Posture is at least as important as the facial expression. Because, even if you don’t see the face, the rest of the body speaks volumes. Whether a character stumbles dejectedly and defeated to the horizon, or sets out to new vistas full of zest and hope, is something you will recognize immediately!

That’s why I always ask myself: What is my character doing? How does he carry himself? Is he explaining something? Does he like what he does? Does he have energy?
Houdingen geven informatie - Posture gives information

Recognizability

And last but not least: the character must be recognizable. For instance because you want him to represent an existing person or a company. For (make no mistake) companies have personalities too, so you can depict them as a character.

When I am working on a company, a team or a department, I start with a good think. Does my character wear a suit and tie? And is his tie neatly knotted or is it crooked? Or is he wearing a t-shirt and jeans? Is his hair perfectly coiffed or nonchalant? Is he resolute? Sympathetic?

And as a finishing touch I can add the colours of the house style. Then the picture is perfect.
Different faces for Marijke

Gratis E-book

5 manieren om je boodschap beter over te brengen

Een e-book vol tips voor visuele communicatie die je meteen kunt toepassen. Je leert:
  • 5 manieren om visueel je boodschap over te brengen.
  • Ook wanneer je welke manier (niet) moet kiezen.
  • En zeker ook wat belangrijk is als je iemand wilt inhuren.
Terug naar blogs